2016 április 16-n a Szent István rádióban egy emlékezetes imaszolgálat keretében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a fertálymesteri testület imacsoportja. Ezt az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte Dr. Ternyák Csaba érsek úr valamint Kakuk Ferenc érseki titkár is. A zsúfolásig megtelt stúdióban húsvéti idő lévén a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Az imaszándékok elhangzása után,  érsek úrnak a titkokhoz  fűzött gondolatai tették teljessé azok értelmét.

Az imádságot követően Keresztény Ifjusági Klub termében folytatódott az ünneplés. Bevezetőben néhány személyes emlék felidézésével illetve egri érseki beiktatásakor elhangzott, Izajás próféta könyvéből vett idézettel köszöntöttük érsek urat valamint megemlékeztünk az imacsoport történetéről a kezdetektől napjainkig.

"Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s a lányaidat ölükben hozzák.Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul. Mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Midián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik."

Dr. Ternyák Csaba érsek úr  megáldotta Ferenc Tamás barátunk urunk által készített intarziás Mária képet, valamint a rózsafüzéreket, melyből mindenki kapott egyet ajándékba. Köszöntőjében rámutatott a közösségben megélt imaélet gyümölcseire, valamint a rádión keresztül sugárzott imádság evangelizációs erejére. Ünnepi beszédének zárásaként mindannyiunkat bátorított a töretlen lelkesedéssel nyújtott imaszolgálat folytatására. Ezt követően baráti hangulatú beszélgetés és agapé keretében adtunk hálát Istennek az elmúlt 10 év közösen megélt kegyelmeiért.
 
Dr. Kovács Kázmér