Tartalomjegyzék
Fertálymester avatás 2012
2. oldal
Minden oldal

 Szolgálat és összetartozás

2012. február 12. 11:28 Egres Béla

Avatás | A Bazilikában tartott szentmise után a városháza dísztermében avatták föl Eger új negyedmestereit. A testület három évszázados története során először avattak fertálymestert a Felnémet negyedben Budai László személyében. Az ünnepséget a Lokálpatrióta Egylet bálja zárta, melyet hagyományosan a fertálymesterek tiszteletére rendeztek.

 

Ha együtt vagyunk a szeretetben, akkor egy új világ felé indulhatunk, kéz a kézben! E szavakkal indította útra Várkonyi György főkapitány a 2012-es évre elválasztott, s szombaton fölavatott negyedmestereket Egerben, a városháza dísztermében rendezett ceremónián.

Az ünnepség misével kezdődött a Bazilikában, melyet Dolhai Lajos pápai prelátus – aki maga is éppen leköszönő fertálymester – celebrált Szent Apollónia és a Szeplőtelen Szűz lourdes-i megjelenésének napján. Ő is az összetartozás fontosságát hangsúlyozta, amikor is az ünneplő sokadalom lelkére helyezte Isten szavait, miszerint gyönyörűség telik abban, hogy együtt vannak a testvérek hitben és szeretetben.   

Hozzátette, hogy ez nem is egyszerű feladat, s a negyedmesterek testületének – mely immár a legnépesebb civil szervezet a városban – különleges feladatot jelent. Hisz nem könnyű jó kereszténynek, jó magyarnak és jó fertálymesternek lenni. Arany János fiához írt szavait idézve engedte Dolhai atya az új tizedeseket feladataik felé: Mert szegénynek drága kincs a hit. Tűrni és remélni megtanít.

A fertálymesteri lobogót követve az ünneplők elsőként főhajtásnyi időre tisztelegtek az elhunyt negyedmesterek kopjafájánál, majd átvonultak a városházára, ahol a város főbírája, Habis László polgármester vette ki az esküt az egri, immár tizenhat negyed élére választott elöljárótól.
Várkonyi György főkapitány elsőként a kiérdemülteknek köszönte meg egész éves áldozatos munkájukat, majd az újakhoz szólt, hangsúlyozva, hogy nem a különbözőségekre, de a hasonlóságokra kell helyeznünk a figyelmet.

Közösségben működni, dolgozni rendületlenül. Véleménye szerint valami új előtt állunk. Olyan mintha vajúdna a föld. Ám ettől az újtól nem szabad félnünk, hisz Jézus is azt mondta: Ne féljetek! A főkapitány úgy véli, az ész nyugtalan, de a lélek szárnyal, s Isten felé képes emelkedni! S ha a lélek szavára hallgatva tesszük dolgunkat, úgy nincs okunk félni, mert az Úr végtelen szeretete mindig segít rajtunk. Most is fog!

Várkonyi György intelmei után, az avatási szertartás során a kiérdemültek válláról a százráncú köpeny, s vele együtt negyedeik minden gondja az újak vállára került, akik kezükbe foghatták hivataluk jelképét, a szalagos botot is.
Habis László polgármester köszöntőjében annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fertálymesterek olyan emberek, akik élnek, halnak Egerért. Olyan lokálpatriotizmus ez, melyre a városnak égető szüksége van, hisz ebben a testületben olyan munka folyik, mely szolgálatot, empátiát és összetartozást hordoz.

A frissen fölavatott negyedmestrek nevében dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár szólt az egybegyűltekhez.
– Letettük a hitet, igyekszünk eleget tenni feladatunknak – jelentette ki a professzor, hozzátéve, hogy a három évszázados múlt őrizői és továbbvivői kívánnak lenni. Szorgalmazta, hogy – mivel a másfél évtizede újraindított fertálymesterség unikális Magyarországon – fel kell vétetni azt a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe.

Mint volt múzeumigazgató fontosnak tartja, hogy a Dobó István Vármúzeum igen gazdag anyagára alapozva állandó kiállítás keretében is meg kell megmutatni a negyedmestrség történetét.  Végezetül pedig annak a hitének adott hangot, miszerint az egri fertálymesterség időtlen idökig élni akar!

Az avatási szertartás szövege:

Vedd válladra a százráncú köpenyt, mely Egerben nagyobb becsben áll, mint a szenátorok bíborszegélyű tógája. Ahogy válladra veszed a köpenyt, úgy vedd válladra negyeded minden gondját, légy szolgája és támasza! Most megérintelek a szalagos bottal, ezzel téged fertálymesterré fogadlak. Vedd hivatalod jelvényét, légy a becsület és tisztesség bajnoka! Negyeded világító fáklyája!

Eger város 2012-re elválasztott fertálymesterei:

I. Város I. negyed Dr. Szerdahelyi Ferenc orvos
II. Város II. negyed Ifj. Brinza Béla vállalkozó,
III. Város III. negyed Nagy László nyugalmazott BM-dolgozó,
IV. Város IV. negyed Kovács István zenetanár,
V. Szt. János város Hatvan I. negyed Girhiny László tanár,
VI. Szt. János város Hatvan II. negyed Juhász Péter borász,
VII. Alsó Károlyváros, Hatvan III. negyed Nagy-Lukács Ferenc építőmérnök-födmérő,
VIII. Felső Károlyváros, Hatvan IV. negyed Kiss István vállalkozó,
IX. Rác-hóstya negyed Borosi Ákos üzemmérnök,
X. Cifra sánc negyed dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár,
XI. Maklár I. negyed Nagy Iván műszerész,
XII. Maklár I!. negyed Pável János vállalkozó,
XIII. Szt. István város negyed Törőcsik Zsolt közlekedési mérnök,
XIV. Szt. Lajos város negyed Fehér József villamosmérnök,
XV. Felsőváros negyed Katrics Árpád energetikus,
XVI. Felnémet negyed Budai László