Archívum

PostHeaderIcon Beszámoló eseményekről

PostHeaderIcon Koronás kopjafa állítás Erdélyben - 2014

 

PostHeaderIcon 10 éves a fertálymesterek imacsoportja

2016 április 16-n a Szent István rádióban egy emlékezetes imaszolgálat keretében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a fertálymesteri testület imacsoportja. Ezt az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte Dr. Ternyák Csaba érsek úr valamint Kakuk Ferenc érseki titkár is. A zsúfolásig megtelt stúdióban húsvéti idő lévén a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Az imaszándékok elhangzása után,  érsek úrnak a titkokhoz  fűzött gondolatai tették teljessé azok értelmét.

Az imádságot követően Keresztény Ifjusági Klub termében folytatódott az ünneplés. Bevezetőben néhány személyes emlék felidézésével illetve egri érseki beiktatásakor elhangzott, Izajás próféta könyvéből vett idézettel köszöntöttük érsek urat valamint megemlékeztünk az imacsoport történetéről a kezdetektől napjainkig.

Bővebben...

 

PostHeaderIcon 20 éves az újjáalakult Egri Fertálymesteri Testület

 

A fertálymesterség újjászervezése Egerben és mai feladatai.

   Vajon mi késztet embereket arra, hogy a múltat kutassák, hogy elmerengjenek apáik, nagyapáik történetein, hogy régi könyveket lapozgatva rácsodálkozzanak hajdanvolt szokásokra, tanulmányozzák a társas élet rejtelmeit, az emberek közötti munkamegosztást, rendet, hierarchiát. Vajon mit keres a modern világ gondolkodó embere a poros ládafiában, pókhálós padlásokon, kamrák zugaiban. Talán kapaszkodókat, támpontot, eligazítást az élete megszervezéséhez, talán a jövőt próbálja megfejteni, hisz múlt nélkül az nem létezhet. Micsoda megdöbbentő pillanat, mikor a kutató felismeri, hogy ő maga a múlt sűrítménye, egyik végpontja, hisz létében, ha csak tíz generációt visszaszámolok több mint kétezer ős alakja, jelleme, érzése, tudása, szerelme koncentrálódik. Fölemelő azonban azt megérezni, hogy bár a múltból nézve az egyik végpont vagyok, a jövő szempontjából ezer lehetőség, ezer új élet elindítója. Láncszem az örökkévalóban. Tisztában vagyunk teremtettségünk e csodájával, érezzük-e felelősségünket? Érezzük-e, hogy a hagyományok ápolása nem csupán hobbi, divat, hanem a kultúránk megtartása, önmagunk erősítése. A magyar nemzet évezredes kultúrája, századokon át formálódó társadalmi normái, csodálatos nyelve, népművészete az a közös alap, melytől magyarok vagyunk, teljes személyiséggé válhatunk. Eldobnunk nem szabad. Ez az a keret, mely a gyorsan változó világban eligazít. A kiszámíthatóság biztonságot ad. Egy erős, tudatos közösség határtalan védelmi erővel bír. 

Bővebben...

 
KIRÁLYKÖSZÖNTŐ

2015. augusztus 19. szerda

"Ím eljött az áldott új nap zengő üdvös ünnepe szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve, örvendjen, ki őáltala lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala, hogy a mennynek részese"

E versikével, mely a tatárjárás után született hívták eleink az emlékezőket Szent István ünnepére. Ez az ünnep mélyen gyökerezik szívünkben. Ott lapul génjeinkben, áthatja, meghatározza mindennapjainkat, fontos fejezete kultúránknak. Szelíd szeretettel szólít az egységre, az egyetértésre, egyben gondolkodásra, elemzésre késztet. Szent István fáklyaként világít a századok sötétjében. Negyven éves uralkodása alatt sikerült a nemzet egységét megteremteni, a közérdeket az egyéni akarat fölé helyezni, az együttélés kereteit, szabályait meghatározni, egyensúlyt teremteni kelet és nyugat politikai szorításában, mellyel megalapozta Magyarország nagyhatalmi státuszát legalább ötszáz évre. Bár halála utáni viszályok, a nemzet érdekeit nem szolgáló hatalmi harcok rombolták e fundamentumot, de Szent László, majd Könyves Kálmán a pártütés okozta réseket kijavítva megszilárdították Szent István örökségét.

Bővebben...

 

PostHeaderIcon Az Egri Fertálymesteri Testület újkori fennállásának húszéves évfordulója

Az Egri Fertálymesteri Testület újkori fennállásának húszéves évfordulója megünneplésére 2015. – 2016. évben ünnepi programmal készült. A februári avatás volt a nyitánya az éves megemlékezésnek, melyet a 2015. május 8-i nagysuttogó követett. E napon, délután 16 órakor avattuk fel a fertálymesteri emlékszobát a Servita Udvarházban, melyet Lengyel Gyula plébános barátunk urunk szentelt meg. Urbán Mária nagyszerű ajándéka, a Cifra-Sánc negyed eredeti botja is része lett a kiállításnak. 18 órától a Bartakovics Béla közösségi ház nagytermében folytatódott az ünnep a Szent István város nagysuttogójával, melynek előadói Dr. Petercsák Tivadar és Várkonyi György voltak. A múltról és jelenről szóló előadásokat itt olvashatjátok.

Az egri fertálymesterség évszázadai - Petercsák Tivadar

Hagyományra épülő jövő - Várkonyi György

 

 

 

PostHeaderIcon Fertálymester avatás 2015

Tizenhat új fertálymestert avattak fel szombaton a megyeszékhelyen

 
A Bazilikában tartott istentisztelet után az ünneplők az elhunyt negyedmesterek kopjafájánál tisztelegtek, majd a Városházán Habis László polgármester vette ki a tizenhat negyed leendő elöljárójától az esküt.

A hagyományokhoz híven a testület főkapitánya, Várkonyi György a szalagos bottal egyenként avatta föl őket a szolgálatra, megérintve a 2014-re elválasztottak vállát, akik ezzel egy időben vették át elődjüktől hivataluk jelképeit, a szalagos botot és a százráncú köpenyt, amelyet egy esztendőn át viselhetnek.

Fotó: Berán Dániel
 
Az eseményen dr. Csonka-Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság vezetője bejelentette: a tavalyi évben az egri fertálymesterség élő hagyománya felkerült a nemzeti jegyzékre, s átadta az ezt igazoló táblát.

A 2015. év fertálymestere lett Bérczessy András (Város I. negyed), Losonczi Kornél (Város II.), Szabó Csaba (Város III.), Moldván Miklós (Város IV.), Belkovics László (Szent János város-Hatvan I.), dr. Sebestyén András (Szent János város-Hatvan II.), Bimbó Zoltán (Alsó-Károlyváros-Hatvan III.), Vincze Béla (Felső-Károlyváros-Hatvan IV.), Petrovics József (Rác hóstya), Ferenczy Tamás (Cifra-Sánc), Dudás Sándor (Maklár I.), Dudás Attila (Maklár II.), dr. Ludányi István (Szent István város), Czakó Tamás (Szent Lajos város), Gönczi József (Felsőváros) és Zakar József (Felnémet).
 
Forrás: HEOL

Bővebben...

 

PostHeaderIcon Harangláb készítés Egerben - 2014

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 9