ÚJ KÖNYV A FERTÁLYMESTERSÉGRŐL
 
Az Eszterházy Károly Főiskola Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszéke Kulturális Örökség sorozatában  a Kossuth Kiadó és a főiskola Líceum Kiadójának a gondozásában megjelent Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár  A fertálymesterség. Egy hagyományőrző tisztség Egerben c. könyve. A kötet 343 oldalon, 85 fekete-fehér és 30 színes képpel illusztrálva tárja az olvasók elé az Egerben ma is létező tisztség múltját és jelenét.
     A magyarországi települések némi önállósággal rendelkező részei voltak a tizedek, utcák, járások és fertályok, amelyek élén a választott tizedesek, utcakapitányok, kapitányok, fertálymesterek álltak. Városrészükben hivatali jogkörrel rendelkeztek, ők tájékoztatták a lakosságot, beszedték az adókat, szervezték a közmunkákat, vigyáztak a közrendre és a tűzvédelemre. A 19. század közepén a polgári közigazgatás megszüntette ezeket a népi önkormányzati tisztségeket, de Egerben a fertálymesterség megélte a 20. századot, és az 1995-1996-ban újraélesztett intézmény az egri identitás részévé vált.
    A könyv áttekintést nyújt a fertálymesterség országos elterjedtségéről, majd levéltári és más források (fertálymesteri naplók, tárgyak, sajtótermékek) felhasználásával bemutatja az egri fertálymesterség korszakait, funkcióváltozásait, szervezeti kereteit, jelképeinek, társadalmi kapcsolatrendszerének változatos formáit, valamint a hagyományőrző tevékenységben megnyilvánuló tradicionális és modern elemeket. Nem véletlen, hogy a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2014 szeptemberében felvette „Az egri fertálymesterség élő hagyománya” örökségelemet a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.
    A Fertálymesterség c. könyv ünnepélyes bemutatójára 2014. december 8-án került sor Egerben, a Líceum kápolnájában. A nagyszámú érdeklődőt dr. Liptai Kálmán az EKF rektora, Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Várkonyi György, az Egri fertálymesteri testület főkapitánya köszöntötte. A kötetet dr. Löffler Erzsébet, a Főegyházmegyei Könyvtár, Múzeum és Levéltár igazgatója és  dr. Verók Attila, tanszékvezető főiskolai docens ismertette. Közreműködött az Egri Fertálymesteri Testület Férfikara Dudás Anna főiskolai docens vezényletével.
    A könyv megvásárolható Egerben a főiskola földszinti olvasótermében, a Dobó István Vármúzeumban és a Bajcsy-Zsilinszky utcai könyvesboltban.