VETÉLKEDŐ FELHÍVÁS
Az „EGRI FERTÁLYMESTERSÉG HAGYOMÁNYAI”
címmel
 
Az Egri Fertálymesteri Testület és az
Eszterházy Károly Főiskola
Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke 
vetélkedőt hirdet
5-8. osztályosok (felső tagozatosok, kisgimnazisták) részére
az Egri Fertálymesterség újjáalakításának 20 éves évfordulója alkalmából
 
Egerben háromszáz évvel ezelőtt választottak először fertálymestereket a város negyedeinek képviseletére. A tisztséghez kapcsolódó feladatok változtak az évszázadok során, de az új fertálymesterek eskütételére 1949-ig minden évben sor került. Betiltása miatt közel fél évszázadig szünetelt a fertálymesterek választása.
1995/96-ban került újjászervezésre és az elmúlt húsz évben több mint 250 egri polgárt választottak ki a feladatra. 2014-ben „Az egri fertálymesterség élő hagyománya” felkerült a szellemi kulturális örökség nemzeti listájára.
 
A jubileum vetélkedő első fordulóban az alábbi három feladat megoldását várjuk az 5-8 osztályos diákokból álló, három fős csapatoktól:
-   Csapatonként 1 db A/4 méretben készült ceruzával, filctollal, zsírkrétával színezett rajzot vagy temperával vagy egyéb technikával készült festményt. Az ábrázolás a fertálymesterekről szóljon és igyekezzen megragadni Eger és a fertálymesterek kapcsolatát, a fertálymesterek tevékenységének mai vagy egykori lényegét, fontosságát. Szerepét a város közösségének életében, a hagyományok őrzésében.
-   Meg kellett oldani egy 8 kérdésből álló tesztet a fertálymesterség történetével, hagyományaival kapcsolatban, melynek megoldásában a Servita Udvarház fertálymesteri kiállítása nyújthat segítséget. A tesztet mellékeljük vagy a kiállításban beszerezhető, e-mailben kérhető.
-   Ezen kívül el kell készíteni egy 1949 előtt hivatalt viselt fertálymester életének rövid feldolgozását. Maximum 1-2 A/4 oldal terjedelemben.
A beküldött munkák alapján a zsűri a legjobb hat csapatot hívja be a vetélkedő döntőjébe, melyre 2016 áprilisában kerül sor.
Beküldési határidő: 2015. november 15.
A beküldött munkák hátoldalára kérjük ráírni a mű címét, a csapat tagjainak nevét, iskolájuk nevét, osztályukat, felkészítő tanáruk nevét, elérhetőségét (e-mail/telefon)
A munkákat zárt borítékban kell beküldeni az alábbi címre:
-   Eszterházy Károly Főiskola, Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
-   Vagy leadni a Líceum Portáján.
A borítékra írják rá: „Az egri fertálymesterség hagyományai”
A beküldött rajzokból kiállítást rendezünk.
A munkákat zsűri értékeli és november 30-ig értesíti az 1-6. helyezettet a döntőbe kerülésről. Tájékoztatást küld a döntő pontos időpontjáról (2016.április), helyéről, a felkészülés módjáról, feladatairól.
Az első helyezett csapat részt vehet a szentendrei Skanzenben a Pünkösdi Örökség Fesztiválon. A díjazottak könyv és egyéb tárgyi jutalmat kapnak. A helyezett csapatok felkészítőit neves egri borászatok termékeivel jutalmazzuk.

TESZT LETÖLTÉS
 ITT


Az „EGRI FERTÁLYMESTERSÉG HAGYOMÁNYAI”
5-8 osztályosoknak hirdetett vetélkedő
elődöntőjének tesztfeladatai
 
Karikázzátok be a helyes válasz betűjelét!
 
  1. Hogyan nevezik a fertálymesterek által visel ruhadarabot?
A.       hosszú palást
B.       százráncú köpeny
C.       ezerráncos köntös
 
  1. Mit olvashatunk a fertálymesteri bot szalagjain?
A.    A fertálymester nevét és a hivatal viselésének évét.
B.     A fertálymester nevét és telefonszámát
C.     A negyed nevét és irányítószámát
 
  1. Hogyan szólítják egymást a fertálymesterek?
A.    Kedves Uram
B.     Kedves Barátom
C.     Barátom Uram
 
  1. Hol történik ma a fertálymesterek eskütétele?
A. Püspöki palotában
B. Városházán
C. Minorita templomban
 
  1. Ki a fertálymesterek védőszentje?
A. Szent Flórián
B. Szent Apollónia
C. Szent János
 
  1. Hogyan nevezik a fertálymesteri testület vezetőjét?
A. főparancsnok
B. főkapitány
C. főhadnagy
 
  1. Mikor került fel az egri fertálymesterség a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére?
A. 2014-ben
B. 1995-ben
C. 2004-ben
 
  1. Mikor szűnt meg hivatalosan az egri fertálymesterség?
A. 1950-ben
B. 1948-ban
C. 1994-ben