Az Egri Gyermekotthon tereprendezése

Jó érzés volt látni amint a reggeli gyülekező során megteltek a parkolók. A nagy szél sem riasztotta el a tettrekész tizedeseket a jócselekedettől. Ez az amit az eskü során vállaltak a negyedmesterek, ez a munka az ami a testet kellőképpen fárasztja, de a lelket emeli. Az együttmunkálkodás, a közösen végzett tett pedig összekapcsol, egyesíti erőinket, nyitottá tesz a másik felé. Kemény, becsületes férfimunka volt. Igazgatónő végtelenül hálás volt és örült, hogy a szervezet szárnyai alá veltte az elesetteket. Ezek a gyerekek csodákra képesek. Köszönet minden résztvevőnek, az ifjúságnak, akik a szülőket elkísérték. (Ez az igazi nevelés). Köszönet a hölgyeknek, akik gondos odafigyeléssel tartották mederben a főzést.

Az eseményről készült egy rövid film pillanatképekkel: