VÁROS I. negyed

Eger város I. negyede fertálymesteri névsora 1711-től a városi jegyzőkönyvek szerint

ÉV FERTÁLYMESTER NEVE SZAKMA
1711 Somodi István (Dajka András)  
1712 Dajka András (Szabó János)  
1713 Nagy István (Tasi Ferenc)  
1714 Dajka András  
1715    
1716 Kőrösi Sándor  
1717 Somodi István  
1718 Szabó Dániel  
1719 Bányi Ferenc  
1720 Köszöghi János  
1721 Köszöghi János  
1722 Köszöghi Mihály  
1723 Szentpéteri György zsellér
1724 Szentpéteri György zsellér
1725    
1726 Köszöghi János  
1727 Köszöghi János  
1728 Farkas Benedek  
1729 Görög István  
1730 Rudi Márton  
1731 Szuhány János  
1732 Rendek András  
1733 Ali István  
1734 Visontai Mihály  
1735 Felföldi Ferenc Zsellér
1736 Pataki Miklós  
1737 Csépán János  
1738 Szepesi János  
1739 Somodi István  
1740 Somodi István  
1741 Fabiany András  
1741 Csánki János  
1743 Somodi Mihály  
1744 Szabó Márton  
1745 Pap Mihály  
1746 Kántor György csizmadia
1747 Vajda János szűcs
1748 Horváth Mihály  
1749 Csepregi Antal  
1750 Donáth János  
1751 Gramantik János  
1752 Kormos Antal szűrszabó
1753 Huszka Mihály  
1754 Szkalnyiczky Ferenc  
1755 Benda Mihály  
1756 Hirovszky György szabó
1757 Járdán Mátyás zsellér
1758 Lévai Mihály szűcs
1759 Negyedes József  
1760 Jamniczki György  
1761 Negyedes József  
1762 Csank György  
1763 Gandin ?  
1764 Tóth Antal csizmadia
1765 Pap István csizmadia
1766 Boitos Mihály  
1767 Lovas Imre  
1968 Hogerer András bádogos
1969 Burik András  
1770 Kibler Mihály kerékgyártó
1771 Kozma Pál  
1772 Horváth István szabó
1773 Dely Tamás  
1774 Fazola Lénárd  
1775 Kovács János (Tóbiás László)  
1776 Hein János (Dely Tamás)  
1777 Kovács Antal  
1778 Molcz Fülöp (Dely Tamás)  
1779 Soltisz János (Dely Tamás)  
1780 Viczely Ignác üveges
1781 Szuhányi György gombkötő
1782 Najmon Ferenc bognár
1783 N. Bozsik András szűrszabó
1784 Radhoffer Magnus kerékgyártó
1785 Gramantik Ferenc (Dely Tamás)  
1786 Francisci Ferenc asztalos
1787 Grónai Mátyás kereskedő
1788 Fongbong Ferdinánd bodnár
1789 Kollár Mátyás szabó
1790 Vajngetz Ferenc bodnár
1791 Rácz Mátyás szűcs
1792 Piszterna József (Rácz Mátyás)  
1793 Völföl Sámuel  
1794 Molnár János (Fekete Pál) kereskedő
1795 Gramantik János (Rátz Mátyás)  
1796 Solticz Anrás  
1797 Kormos János  
1798 Majzl Urbán pék
1799 Huszka János  
1800 Koller András gombkötő
1801 Redvai Ferenc zsellér, festő
1802 Mikus István szabó
1803 Gandin Mihály szűcs
1804    
1805 Fekete Pál csizmadia
1806 Fekete Pál szegődményes
1807 Fekete Pál szegődményes
1808 Pócs János  
1809 Landovits Antal  
1810 Vekes Mátyás szabó
1811 Hagerer Ferenc gyertyamártó
1812 Paszterik Ádám szabó
1813 Bajzáth József szabó
1824 Hering András kovács
1815 Fekete László csizmadia
1816 Szepessy József szabó
1817 Sampok József  
1818 Sipos Gergely szabó
1819 Fülep Antal  
1820 Szlamer Ferenc  
1821 Gramantik Antal gombkötő
1822 Huszka Ignác csizmadia
1823 Feldhoffer Imre szűcs
1824 Perger Mátyás  
1825 Völföl Sámuel csizmadia
1826 Mészáros Ignác szabó
1827 Dobrova Ferenc  
1828 Tamasy Károly  
1829 Kováts Ignác szabó
1830 Lefevre József kádár
1831 Peskó János  
1832 Kiss Pál Magyar szabó
1833 Mészáros János  
1834 Cséka Ferenc  
1835 Hesztelényi József  
1836 Perger Mátyás polgár
1837 Juhász Mihály polgár
1838 Kutriba Máté polgár
1839 Frank Leopold polgár
1840 Böthy József polgár
1841 Potyoró István polgár, szabó
1842 Teutser Alajos kereskedő
1843 Stanzl József  
1844 Holup József  
1845 Sporer József  
1846 Tóth András szabó
1847 Szurmák ? aranyműves
1848 Burik János  
1849 Malonyavszky Mihály  
1850 Bajzáth József  
1851    
1852 Grőber Ferenc  
1853    
1853    
1854    
1855    
1856    
1857    
1858 Gavalszki András  
1859 fertálymesteri jog megszűnt  
1860 fertálymesteri jog megszűnt  
1861 Smid Antal  
1862 Heszterelni József  
1863    
1864 Steinhauser István  
1865    
1866    
1867    
1868    
1869 Klecz József  
1870 Glosz Károly  
1871 Szepesy József  
1872 Stupka János iparos
1873 Frantz Alajos  
1874 Polereczky József kereskedő
1875 Schulcz József iparos
1876 Mészáros István  
1877 Ringelhann Imre kereskedő
1878 Sajósy Alajos gimn. tanár, fest. művész
1879 Grancz Lajos  
1880 Kovács Ferdinánd  
1881 Plank Gyula  
1882 Plank Géza iparos
1883 Zachar Vince  
1884 Dr. Mednyánszky Sándor m. főügyész
1885 Brindza János  
1886 Szeman Mihály  
1887 Dr. Sinkovics Imre ügyvéd
1888 Fogel Ágoston kereskedő
1889 Hegedűs János iparos
1890 Dávid István  
1891 Láng Sándor  
1892 Palátsik Ferdinánd kereskedő
1893 Zander Nándor iparos/cukrász
1894 Balkay József iparos
1895 Buzath Lajos  
1896 Dr. Ury József ügyvéd
1897 Müller György kereskedő
1898 Plank Kálmán v.-i pénztáros
1899 Farkas Kálmán vendéglős
1900 Dr. Glósz Kálmán v.-i főorvos
1901 Zsasskovszky Károly tanár
1902 Kiss József iparos
1903 Katinszky Gyula prépost kanonok
1904 Palkay Béla iparos
1905 Müller Ferenc kereskedő
1906 Hering János iparos
1907 Csepreghy Gyula ig. tanító
1908 Dutkay Pál prelátus kanonok
1909 Grőber Ferenc kereskedő
1910 Velcsey István  
1911 Ridárcsik Imre prelátuskanonok
1912 Dr. Erlach Sándor ügyvéd
1913 Dr. Bárány Kálmán ügyvéd
1914 Radler Frigyes  
1915 Radler Frigyes  
1916 Radler Frigyes  
1917 Radler Frigyes  
1918 Radler Frigyes  
1919 Kriston Endre felsz. püspök – felsőházitag
1920 Török Kálmán  
1921 Nagy László hentesm.
1922 Szabó Ferenc pü. ellenőr
1923 Dr. Ambrus István teol. tanár
1924 Juhász Ferenc vendéglős
1925 Dr. Ivanovich Emil apát – kanonok
1926 Dr. Nagy János kanonok
1927 Schultz István  
1928 Dr. Kürti Menyhért O.Cist.tanker. főig.
1929 Kovács György  
1930 Venczell Ede prelátus – kanonok
1931 Dr. Joób Géza kórházi főorvos
1932 Meyer Béla prép. Kanonok
1933 Erdey Miklós kereskedő
1934 Kiss Elemér iparos fényképész
1935 Dr. Csank István ügyvéd
1936 Szentgyörgyi József pápai káplán
1937 Tassy József gyógysz.
1938 Dr. Polánkay László OTI ig.
1939 Küzdi Aurél ciszt.r. perjel
1940 Dr. Kertay Sándor ügyvéd
1941 Kemenes József apát, kanonok
1942 Dr. Pálos Bernardin ciszt. perjel
1943 Antóni Jenő bizt.int. főnök
1944 Dr. Hegyi Kapisztrán ciszt.ig.
1945 Dr. Hegyi Kapisztrán ciszt.ig.
1946 Dr. Hegyi Kapisztrán ciszt.ig.
1947 Dr. Ringelhann György ügyvéd
1948    
1949 Nagy László  
1950-től 1995-ig nem volt választás    
1996 Czakó István kanonok – plébános
1997 Mikolai Vince kanonok – rektor
1998 Mándy Zoltán pápai prelátus
1999 Dr. Kádár Zsolt nagytiszteletű úr
2000 Dr. Ringelhann György orvos
2001 Dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist egri házfőnök
2002 Habis László közgazdász
2003 Koltai Ottó okl. gépészmérnök
2004 Dr. Pozder Péter főiskolaitanár
2005 Fodor László régész – muzeológus
2006 Dr. Thummerer Ferenc orvos
2007 Dr. Cs.Varga István egyetemitanár
2008 Dr. Lengyel Gyula plébános
2009 Varga Pál tanár – igazgató
2010 Buda Péter plébános
2011 Dr. Dolhai Lajos rektor
2012 Dr. Szerdahelyi Ferenc orvos
2013 Dula Bence kertészmérnök
2014 Cséfalvay Gyula építészmérnök
2015 Bérczessy András főszerkesztő
2016 Püski Imre presbiter
2017 Cene János vállalkozó
2018 Molnár László mérnök
2019 Dula Áron Bence szőlő és bortermelő
2020 Tóth László vállalkozó